Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Slovo na úvod

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou patrí medzi psychiatrické podujatia s najdlhšou tradíciou. Tento rok sa uskutoční v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici v dňoch 17. – 19. októbra 2019 a je pre mňa cťou, že Vás môžem na XVI. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou srdečne pozvať.

Toto sympózium je organizované Psychofarmakologickou sekciou Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Program sympózia, ktorý pre Vás spolu s našimi kolegami a partnermi pripravujeme, bude reflektovať tému limitov v psychiatrii.

Pri stretnutí spolu s Vami chceme ponúknuť možnosť vymeniť si skúsenosti a hľadať možnosti na spoluprácu v klinickej praxi aj vo vedeckom výskume. V odbornom programe chystáme okrem klinických a predklinických odborných tém aj viacero vstupov od kolegov z ambulancií, klinického výskumu či zainteresovaných zo samosprávy a tiež novinky týkajúce sa implementácie v rámci európskeho priestoru.

Verím, že sympózium bude pre nás všetkých zaujímavé, inšpiratívne a prispeje nielen k zlepšeniu každodennej odbornej práce, ale aj k možnosti vymeniť si skúsenosti či len tak „ľudsky“ sa stretnúť.

Teším sa na stretnutie s Vami na v Tatranskej Lomnici v Grandhoteli Praha v dňoch 17. až 19. októbra 2019, priatelia.
S pozdravom a úctou,

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., v.r.
Predsedníčka organizačného výboru sympózia a Psychofarmakologickej sekcie Psychiatrickej spoločnosti SLS


Organizačný výbor podujatia